Botanická expertiza

Pierre Fabre

Déle než 50 let laboratoře Pierre Fabre prosazují filozofii odpovědného rozvoje, získávání inovativních poznatků o bezpečnosti a efektivitě účinných látek rostlinného původu.

 

Značka EFQM: Evropská značka závazku kvality

V roce 2010 získaly laboratoře Pierre Fabre evropskou známku závazku kvality EFQM (European Foundation for Quality Management) přidělené skupinou AFNOR za botanickou expertizu (dříve označovanou jako “Phytofilière®”).

Skupina Pierre Fabre je velmi hrdá na to, že je první evropskou firmou v oblasti dermokosmetiky a farmacie, která obdržela tuto značku.

Tato jedinečná struktura zaručuje originální proces kvality a dohledatelnost původu, od výzkumu hlavních účinných látek až po vypracování konečného výrobku.

 

 

 

Botanická expertiza Pierre Fabre – oceněná za inovativnost, bezpečnost a účinnost aktivních látek

Označení “Phytofilière®” přechází v "Botanickou expertizu Pierre Fabre". Laboratoře Pierre Fabre znovu potvrdily svůj závazek zdokonalovat svůj přístup k výzkumu a ochraně flóry.

Botanická expertiza Pierre Fabre je založená na čtyřech základních krocích:

 

  • Inovace: špičkový výzkum rostlin - využití součinnosti mezi botaniky, agronomy, biology a farmaceuty.
  • Garance: prokázaná efektivita účinných látek získávaných z rostlin. Pro nejvyšší kvalitu jsou normy odvozeny z farmaceutických zásad laboratoří Pierre Fabre a aplikovány pro naše účinné látky rostlinného původu.
  • Ochrana: Ochrana: dlouhodobá ochrana rostlinného bohatství a biodiverzity
  • Respekt: uctivý přístup partnerů, agronomů, sezónních pracovníků a dodavatelů jejichž know-how přispívá k rozvoji odborných znalostí laboratoří Pierre Fabre.

 

Botanická expertiza Pierre Fabre je důležitým prvkem, který je součástí společenské zodpovědnosti laboratoří Pierre Fabre. Botanická expertiza řeší otázky týkající se biologické rozmanitosti a zkoumání účinných látek z rostlin.