AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-DTO-ERT_TEST-DTO_2021

Složení vhodné pro křehkou pokožku

Protože nás pohání touha změnit život křehké pleti, v každé fázi vývoje našich produktů jsme nekompromisní.

Každý den se na této snaze podílí 326 odborníků ve 4 výzkumných a vývojových centrech, kteří zaručují optimální účinnost a snášenlivost. Výběr a bezpečnost složek, vyváženost složení, testy in vitro a in vivo hotových výrobků; nic není ponecháno náhodě, vše je přísně kontrolováno našimi vědeckými týmy. Od návrhu až po uvedení na trh prochází každý výrobek několika stovkami testů. Stačí jediný zádrhel a výrobek je vyřazen. Být důsledný znamená odmítat kompromisy v efektivitě a snášenlivosti.

Naše odpovědi na vaše otázky

Bezpečnost je pro nás prioritou; během celého cyklu výroby přípravků jsme naprosto nekompromisní. Cyklus je založen na sérii přísných kroků:
- Při výběru surovin ověřujeme jejich původ, účinnost a bezpečnost.
- Zaměřujeme se zejména na jejich dopad na zdraví a životní prostředí.
- Z hlediska složení dbáme ovšem i na ochranu výrobku před rizikem bakteriální nebo plísňové kontaminace.
- Dále se ujišťujeme, že všechny složky přípravku zůstanou v průběhu času dokonale stabilní.
Pokud není splněn jediný z těchto kroků, náš výrobek na trh neuvádíme. To je součástí farmaceutické DNA a odborných znalostí naší skupiny již více než 60 let.

Ne, evropské předpisy to zakazují.
Testování hotových výrobků na zvířatech je v Evropské unii od roku 2004 zakázáno a od roku 2013 je zakázáno testování složek používaných k jejich výrobě.
Jako průkopníci tohoto přístupu používáme od roku 1995 inovativní modely rekonstruované kůže.
V roce 2019 bylo v laboratoři výzkumných a vývojových týmů společnosti Pierre Fabre použito 6 000 rekonstruovaných kůží, aby se zajistila bezpečnost a účinnost našich výrobků před zahájením testů na živých dobrovolnících. Tyto testy se následně provádějí pod dermatologickou kontrolou a v případě potřeby pomocí vysoce výkonných měřicích přístrojů.
Kromě toho se finančně podílíme na evropských výzkumných programech zaměřených na vývoj alternativních metod testování na zvířatech, které společně provádějí Evropská komise a kosmetický průmysl.

V našich recepturách jsou všechny vybrané složky potřebné. Dermokosmetický přípravek musí splňovat potřeby vaší pokožky. Z tohoto důvodu vždy obsahuje jednu nebo více aktivních látek a několik pomocných látek pečlivě vybraných pro svou účinnost nebo konkrétní úlohu při léčbě daného symptomu.
Kombinace těchto složek zaručuje:
- Příjemnou texturu, díky které spotřebitel chce přípravek používat.
- Stabilní složení, které zaručuje dlouhodobou účinnost.
- Správnou trvanlivost od okamžiku výroby až do data spotřeby a po celou dobu používání.
- To vše díky zajištění správné snášenlivosti přípravku při léčbě specifických kožních onemocnění.
Naše receptury se vyznačují dokonalou rovnováhou pečlivě vybraných složek, z nichž každá hraje zásadní roli.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-DTO-ERT_EVAL-TOXICO_2021 1440x700

Toxikologické hodnocení složek

V první řadě hodnotíme složky, které jsou součástí našich výrobků:

 • Koncentrace složky ve výrobku, která přijde do styku s pokožkou nebo vlasy.
   
 • Doba kontaktu závisí na typu přípravku (oplachovací nebo bezoplachový přípravek).
   
 • Kategorie produktu (obličej, tělo, vlasy), a tedy i plocha vystavení. 
   
 • Zaměření zejména na „citlivou“ populaci, tj. kojence, děti, těhotné ženy, osoby s kožními onemocněními.
   
 • Pro každou použitou surovinu vypracuje posuzovatel bezpečnosti shrnutí bezpečnosti suroviny, které zahrnuje všechny výše uvedené prvky a je doplněno hloubkovou studií složení všech přítomných přísad a nečistot. Poté vydá kladné nebo záporné posouzení použití látky podle zamýšleného použití a cílového uživatele s omezeními, která mohou být použita podle potřeby v závislosti na: kategorii výrobku, konkrétní demografické situaci nebo podmínkách složení.

Pro každou surovinu výrobku se provádí průměrně 6 různých toxikologických hodnocení.
Na zaručení bezpečnosti a nezávadnosti našich dermokosmetických výrobků pro naše spotřebitele každý den pracuje 19 toxikologických expertů.
Aby mohla být nová složka zařazena do našeho portfolia surovin, musí navíc projít řadou testů in vitro a analýz, které určí posuzovatel bezpečnosti, aby byla zajištěna její bezpečnost. Tento proces může trvat až 7 měsíců.
Všechny tyto kroky zajišťují, že přípravky, které uvádíme na trh, jsou zcela bezpečné.

AD_DERMATOLOGICAL-EXPERTISE_SKIN-CONSULTATION-ARMS-HANDS_LARGE_2021 1440x700

Hodnocení hotových výrobků: hodnotící a klinické studie

Posouzení bezpečnosti se provádí nejen na úrovni surovin, ale také na úrovni hotového výrobku. To se provádí následujícím postupem:

Provádíme předklinické testy in vitro. V závislosti na typu výrobku může jít o zkoušky:

 • Oční snášenlivosti
   
 • Kožní snášenlivosti
   
 • Světelná toxicita

Poté provedeme klinické testy snášenlivosti in vivo na dobrovolnících. Podle naší interní vývojové charty se provádějí různé typy studií na zdravé kůži a poté na cílové skupině:

 • Senzibilizační test za podmínek maximální expozice pod lékařským dohledem
   
 • Test kožní a/nebo oční snášenlivosti za maximálních nebo normálních podmínek použití, pod dermatologickou a/nebo oftalmologickou a/nebo pediatrickou kontrolou.

Tyto testy se provádějí pod dermatologickou kontrolou a/nebo pomocí vysoce výkonných měřicích přístrojů, aby byla zaručena jejich bezpečnost, účinnost a snášenlivost.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-DTO-ERT_COMMERCIALISATION_2021 1440x700

Výroba a marketing

Dermokosmetický přípravek A-DERMA může být uveden na trh pouze pokud byly provedeny všechny předchozí kroky a byly dosaženy uspokojivé výsledky z hlediska bezpečnosti i účinnosti. Pokud ani jeden z těchto testů nevyhoví našim požadavkům, výrobek nebude na trh uveden.

Vezmeme-li si konkrétní příklad emolienčního balzámu Exomega Allergo (sterilní balení) pro atopické děti, před uvedením na trh provádíme 592 kontrolních testů, a to. ve fázi návrhu i vývoje výrobku. Tato fáze může trvat až 3 roky, abychom našim uživatelům zaručili bezpečnost a efektivitu.
Po uvedení na trh se v našich továrnách v jihozápadní Francii během každé výrobní série provede nejméně 164 testů. To je celkem 756 testů na jeden výrobek!
Naše přípravky se vyrábějí ve Francii, v naší továrně v Soual v Tarnu.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-DTO-ERT_COSMETOVIGILANCE_2021 1200x600

Kosmetovigilance

14 let před požadavky evropského nařízení o kosmetických přípravcích z července 2013 vytvořila skupina Pierre Fabre, do které patříme, celosvětovou síť pro kontrolu kosmetiky 

Tato síť o 15 zaměstnancích, včetně 8 farmaceutů v centrále a více než 70 lidí v zemích, kde se naše přípravky prodávají, rozvíjí odborné posudky o všech možných nežádoucích účincích, které se vyskytují při používání dermokosmetických výrobků. Poté spolu se spotřebitelem a/nebo jeho lékařem/dermatologem zkoumají typ reakce v naprosté důvěrnosti.

Díky této síti a zpětné vazbě je bezpečnost našich výrobků po celou dobu jejich uvádění na trh pečlivě sledována.
Pouze na základě důkladného zkoumání zpětné vazby od spotřebitelů nebo zdravotníků můžeme neustále zlepšovat složení našich výrobků.

Sterilní kosmetika:
zázrak techniky

Přítomnost vody je faktor, který podporuje rozvoj mikroorganismů ve složení výrobků. Existují dvě možná řešení, jak se tomuto jevu vyhnout:
 - Použití konzervačních látek nebo složek s konzervační funkcí, které omezují rozvoj mikroorganismů,
- Sterilizace receptur, která vyloučí mikroorganismy z výrobního procesu: to je sterilní kosmetika!

AD_WEBSITE_VEGETAL_EXOMEGA-ALLERGO_BAUME-200ML_LIFESTYLE_2022 577x577

Sterilní kosmetika je jedinečný proces, který umožňuje upustit od použití konzervačních látek ve složení. K tomu využíváme know-how naší farmaceutické skupiny v oblasti výroby injekčních léků, které si vyžádalo 10 let výzkumu.

Sterilní kosmetika je prvním a dosud jediným řešením, které nabízí receptury s minimálním množstvím složek, obsahující pouze základní účinné látky pro nejcitlivější pokožku a zcela bez konzervačních látek nebo jejich ekvivalentů. Záruka bezpečného a účinného přípravku po celou dobu používání.

Sterilní kosmetika, jedinečná bezpečnost pro nejcitlivější pokožku.
Vzhledem k tomu, že atopická pokožka je nejkřehčí a nejčastěji se vyskytuje u dětí, rozhodla se společnost A-DERMA v roce 2012 vyvinout své zvláčňující krémy Exomega s touto kosmetickou technologií. 

Sterilní kosmetika A-DERMA obsahuje pouze složky, které jsou pro pokožku nezbytné, a zaručeně neobsahuje konzervační látky.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-DTO-ERT_EXOMEGA-ALLERGO-BAUME-CS_2022 577x577

A-DERMA EXOMEGA ALLERGO 

Jediné STERILNÍ emolienční pečující přípravky využívající přírodní rostlinné složky, které obsahují pouze základní složky pro zklidnění velmi suché křehké pokožky a pokožky se sklonem k atopii. Testováno na alergické pokožce. Hydratuje, chrání a trvale snižuje suchost pokožky u novorozenců, dětí i dospělých.

Orientace na pacienta

V rámci zdravotnického oddělení se oddělení orientace na pacienta věnuje pacientům a spotřebitelům tím, že začleňuje jejich potřeby a očekávání do vývoje produktů a služeb: Organizace komunit a pacientská rada, partnerství a sponzorství se sdruženími pacientů, epidemiologické studie, sociální naslouchání... 

To vše umožňuje, aby hlasy těch, kteří trpí chronickými kožními chorobami, které jsou často „velmi viditelné“, byly pochopeny a vyslyšeny.

Ve společnosti A-DERMA je orientace na pacienta základním přístupem, který je jádrem našeho zájmu jakožto angažované dermatologické značky.
Snášenlivost a účinnost jsou hlavními kritérii při hodnocení našich vyvíjených produktů. nicméně pro pravidelnost každodenního používání se snažíme, aby se naše přípravky snadno nanášely a byly praktické. 
Tato shoda přímo souvisí s účinností výrobku.

AD_WEBSITE_EXOMEGA-CONTROL_SPRAY-200ML_PANIER_LIFESTYLE_2021 577x577

Exomega CONTROL
Emolienční sprej

Velmi dobrým příklad přípravku společnosti A-DERMA, který je výsledkem spolupráce s oddělením orientace na pacienta, je Emolienční sprej Exomega CONTROL: expresní emolienční péče o pokožku, kterou lze aplikovat za méně než minutu a je určena ke zlepšení každodenního života suché, atopické pokožky díky praktičnosti a snadnému použití přípravku baleného v 360° flakonu ve spreji.

■ Naši odborníci vám poradí

Jak si můžete být jisti, že jsou naše přípravky bezpečné?

Odpověď našeho ředitele pro výzkum a vývoj,
Xaviera Ormanceyho

Playing YouTube videos requires the use of cookies in order to offer you targeted advertising based on your browsing For more information, please visit YouTube's « cookie » policy.

You have rejected Youtube's cookies and therefore you cannot view the video.

You can change your choices by clicking on « Cookie Settings » and accept Youtube's cookies to enable the video.

You can change this setting and withdraw your consent at any time.

Proč používáte ve svých přípravcích endokrinní disruptory (hormonálně aktivní látky)?

Odpověď našeho toxikologa,
Pierra Jacquese Ferreta

Playing YouTube videos requires the use of cookies in order to offer you targeted advertising based on your browsing For more information, please visit YouTube's « cookie » policy.

You have rejected Youtube's cookies and therefore you cannot view the video.

You can change your choices by clicking on « Cookie Settings » and accept Youtube's cookies to enable the video.

You can change this setting and withdraw your consent at any time.

Proč máte ve svých recepturách i kontroverzní složky?

 

Odpověď ředitelky našeho inovačního centra,
Anne Laure Gaudry

Playing YouTube videos requires the use of cookies in order to offer you targeted advertising based on your browsing For more information, please visit YouTube's « cookie » policy.

You have rejected Youtube's cookies and therefore you cannot view the video.

You can change your choices by clicking on « Cookie Settings » and accept Youtube's cookies to enable the video.

You can change this setting and withdraw your consent at any time.

Zpět na začátek