AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_CHAMP-PLANTULES-SOLEIL_2021

Závazek k přírodě

Výjimečná účinnost našich výrobků pochází z přírody. Je proto naší povinností vrátit přírodě to, co ona dává nám, a ještě něco navíc

Od rozhodnutí praktikovat ekologické zemědělství spojené s agroekologií pro naše plodiny až po způsob, jakým vytváříme stále více ekologicky navržených produktů, jsme odhodláni realizovat strategii a partnerství, která aktivně snižují náš dopad na tuto zemi, která nám dává to nejlepší.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_EAH-ULTRA-TAV_2021 1440x795

Věříme v zodpovědnou dermokosmetiku

Ve společnosti A-Derma věříme, že být zodpovědný znamená dělat vše pro to, abychom vyráběli bez dopadu na přírodu.

Znamená to vyrábět lokálně*, v krátkém dodavatelském řetězci, ve Francii, v ekologicky certifikované továrně**. Znamená to také přijmout co nejpříkladnější ekologický přístup v každé fázi výrobního řetězce, zejména prostřednictvím ekologického designu našich výrobků.

*bez subdodávek, méně než 2 % našeho katalogu
** v souladu s normou ISO 14001.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_INDISPENSABLE-GEL-SURGRAS_2021 1440x770

Naše filtry jsou z ekologického hlediska netoxické

V rámci našeho přístupu k ekologické odpovědnosti jsme nechali všechny naše filtry vyhodnotit nezávislými laboratořemi, které prokázaly nulový dopad filtrů A-DERMA PROTECT na jeden druh korálů, jeden druh fytoplanktonu a jeden druh zooplanktonu. Vědecké studie těchto klíčových modelů mořské biodiverzity*.

  • A-DERMA PROTECT filtry byly testovány v laboratoři Observatoire Océanologique v Banyuls-sur-Mer, která je partnerem Evropského centra mořských biologických zdrojů, a to na 3 klíčových druzích mořské biodiverzity – jednom druhu korálů, jednom druhu fytoplanktonu a jednom druhu zooplanktonu – v koncentracích reprezentativních pro koncentrace v životním prostředí. 
    Stien, D. et al. A unique approach to monitor stress in coral exposed to emerging pollutants. Scientific Reports 10, 9601 (2020).https://www.nature.com/articles/s41598-020-66117-3 Thorel, E. et al. Effect of 10 UV Filters on the Brine Shrimp Artemia salina and the Marine Microalga Tetraselmis sp. Toxics 8, 29 (2020). https://www.mdpi.com/2305-6304/8/2/29
AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_CRUELTY-FREE_2021 540x540

Závazek k dobrým životním podmínkám zvířat

Ve společnosti A-DERMA netestujeme žádné naše přípravky ani jednotlivé složky na zvířatech. Skupina Pierre FABRE, do které patříme, vyvíjí již více než 20 let alternativní metody ke zvířecímu testování, přičemž hodnocení bezpečnosti našich dermokosmetických výrobků má prvořadý význam.
Více informací

Závazek bojovat 
proti globálnímu oteplování

Protože naše budoucnost závisí na globálním oteplování, jsme partnery agrolesnického projektu „Místní klima“. Prostřednictvím této iniciativy kompenzujeme emise skleníkových plynů, které nemůžeme snížit nebo se jim vyhnout výsadbou nových živých plotů. Tento vyrovnávací příspěvek se nabízí pouze v případě, že byla předem provedena všechna možná řešení.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_HAIES_2021 472x472
AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_TAV-FLEURS_2021 472x472

Agrolesnictví
Výsadba živých plotů 

Živé ploty na venkově nejsou jen estetickým prvkem, ale i významným přínosem pro ochranu životního prostředí. Pohlcují a ukládají uhlík, účinně bojují proti půdní erozi, odvádějí a filtrují vodu, a protože poskytují útočiště hmyzu a drobným živočichům, aktivně se podílejí na biodiverzitě oblasti. Od roku 2014 bylo vysázeno více než 6 km živých plotů.

Závazek chránit život

Prosazování ekologické a angažované dermokosmetiky se neobejde bez přímého působení na půdu. Proto se při pěstování ovsa Rhealba® řídíme ekologickým zemědělstvím, agrolesnictvím a agroekologií, které jsou interně kontrolovány a jsou udržitelné. Některé z našich lokalit, jako například Terre d'Avoine, Země ovsa, jsou schváleny jako oficiální rezervace v rámci partnerství, které jsme v roce 2015 navázali s LPO (Liga na ochranu ptáků), a jsme partnerem také Observatoire Agricole de la Biodiversité (Zemědělská laboratoř biodiverzity). 

Více o Terre d'Avoine, Zemi ovsa

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_DP-VEGETAL-TERRE-AVOINE_MAISON-OISEAUX_2021 492x530
AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_COCINELLE_2021 1440x700

Živá půda

Naše půda je obdělávána v souladu se standardy ekologického zemědělství, což je specifikace, kterou posilujeme agroekologickou praxí. Jedná se například o využití rostlinného pokryvu, včetně vojtěšky nebo krmného čiroku, které chrání a hnojí půdu mezi dvěma rostlinami ovsa Rhealba®, snížení obdělávání půdy mělkým oráním, a začlenění živých plotů a stromů, které brání erozi půdy a tlumí vítr. To vše podporuje život a úrodnost půdy a zároveň zlepšuje biodiverzitu prostředí.
Tyto postupy jsou založeny na službách, které nám poskytuje příroda, a umožňují nám chránit přírodní zdroje a snižovat dopad na životní prostředí při pěstování našeho ovsa Rhealba®.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_AVOINE-GOUTELETTES_2021 1440x700

Hodnocení našeho přístupu k CSR (Společenská odpovědnost firem)

Ve společnosti A-Derma podnikáme kroky ke snížení naší ekologické stopy a netvrdíme to o sobě jen my. V zájmu transparentnosti a s cílem pomoci nám zlepšovat se každý den si skupina Pierre Fabre, do které patříme, nechala posoudit svůj přístup k CSR nezávislou organizací Ecocert Environnement v souladu s normou ISO 26 000. Po 150 slyšeních týkajících se 7 klíčových otázek byla naší skupině udělena úroveň excelence, nejvyšší v rámci standardu. 
Jsme hrdí na toto externí uznání, protože oceňuje naše každodenní úsilí.

Zpět na začátek